Huisregels


Uiteraard werken wij als professioneel horecabedrijf geheel volgens de landelijke en lokale regelgeving. Voor coffeeshops gelden de zogenoemde AHOJGI-criteria. Mede op basis hiervan gelden in alle Rookkaffees van The Grass Company de volgende huisregels:

 • Geen toegang onder de 18 jaar.
 • Geen toegang of verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.
 • Je dient altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
 • Ingezetenen van Nederland zonder een Nederlands identiteitsbewijs moeten hun ingezetenschap kunnen aantonen met een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie niet ouder dan 1 jaar.
 • Personen die zich toegang proberen te verschaffen met valse legitimatiebewijzen of legitimatiebewijzen van anderen worden aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Bij verblijf in één van onze zaken is een consumptie verplicht. Cannabisproducten vallen niet onder ‘consumptie’!
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan alcohol en/of harddrugs te nuttigen of bij je te hebben.
 • Het is verboden meer dan 5 gram cannabisproducten in je bezit te hebben.
 • Het dragen van wapens is ten strengste verboden.
 • Bij betreding van de zaak dien je herkenbaar te zijn. Het dragen van capuchons, zonnebrillen, helmen en dergelijke is derhalve verboden.
 • Club-geaffilieerde kleding is niet toegestaan. Evenals aanstootgevende kleding. Voldoe je niet aan onze kledingeisen, dan kan je de toegang worden ontzegd. Beslissingen van de portier zijn hierin bindend.
 • Het veroorzaken van overlast in, of in de directe omgeving van de zaak wordt niet getolereerd. Hieronder valt o.a.: schreeuwen op straat, draaiende motoren, harde muziek en het tegen het verkeer in rijden in de straat. Bij overtreding krijg je direct een ontzegging.
 • Groepen van 3 of meer personen kunnen door ons de toegang worden geweigerd. Verder mag je in of voor de zaak niet hinderlijk samenscholen. Bij constatering of vermoeden van hinderlijke samenscholing of (groep)intimiderend gedrag zal de deelnemers hieraan de toegang worden ontzegd.
 • Parkeren dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Verboden toegang voor honden en andere dieren. Behalve geleidehonden.
 • Het is niet toegestaan meerdere malen in een kort tijdsbestek de zaak in- en uit te lopen.
 • Het is niet toegestaan om spelen te organiseren voor geld en/of goederen.
 • Het is niet toegestaan om bijeenkomsten of vergaderingen van welke aard dan ook te organiseren in de zaak.
 • Handel drijven in of vanuit de zaak, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.
 • Wij doen er alles aan om onze zaak voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht en dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • Bij overtreding van onze huis- en gedragsregels kan je onmiddellijk de toegang worden ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde de politie ingelicht.