experiment

Experiment gesloten coffeeshopketen


De wetgeving omtrent cannabis staat al jaren stil in Nederland terwijl in het buitenland grote sprongen worden gemaakt. Het gedoogbeleid is allang achterhaald. In de jaren 70 is dit beleid in het leven geroepen om de markten voor harddrugs en softdrugs te scheiden maar sindsdien is er geen vooruitgang meer geweest. De samenleving is langzamerhand toe aan een oplossing voor de problemen die het gedoogbeleid met zich mee brengt. Het kabinet heeft daarom een wet aangenomen voor een experiment met legale wietteelt, het experiment gesloten coffeeshopketen.

Het doel van het experiment

Het doel van de wietproef is om te kijken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op gebied van criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. In het huidige gedoogbeleid is de productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops illegaal, terwijl de overheid de verkoop onder strenge voorwaarden gedoogt.

Het wordt tijdens het experiment mogelijk voor de coffeeshops, in de deelnemende gemeenten, om gereguleerde cannabis te verkopen. Er worden tien telers aangewezen door de ministers die de coffeeshops gaan voorzien van cannabis. Coffeeshops die meedoen aan het experiment mogen alleen bij deze telers kopen en de telers mogen alleen aan die coffeeshops verkopen. Tilburg is een van de tien genomineerde gemeenten dus dit houdt in dat de filialen van The Grass Company Tilburg ook aan dit experiment meedoen.

Nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels opgesteld voor de coffeeshops die meedoen aan het experiment. De huidige AHOJGI-criteria blijven gelden maar er komen ook nieuwe regels bij. Deze regels betreffen de preventie van cannabisgebruik, de handelsvoorraad, de toepassing van het ingezetenecriterium en de administratie.

Nieuwe regels:

  • Coffeeshops moeten voorlichtingsmateriaal over het gebruik van cannabis hebben en moeten een informatiefolder meegeven aan hun gasten.
  • Gasten moeten geïnformeerd worden over hulpverlening of zorg als ze dat nodig lijken te hebben.
  • De verkoopmedewerkers in een coffeeshop moeten een cursus volgen zodat ze gasten op een goede wijze kunnen informeren.
  • Coffeeshops mogen alleen cannabis kopen van de tien aangewezen telers.
  • De maximale handelsvoorraad die de coffeeshop in huis mogen hebben zal een mare krijgen van maximaal één week.
  • Coffeeshops mogen hun handelsvoorraad niet buiten de coffeeshop bewaren.
  • Voor coffeeshops die in een grensgemeente liggen is het verboden om aan personen die buiten Nederland wonen cannabis te verkopen. Dit geldt voor de gemeenten Breda, Heerlen en Maastricht.
  • Coffeeshops moeten zowel de cannabis die binnenkomt als alle cannabis die verkocht wordt registreren.
  • Alle coffeeshops, die gevestigd zijn in een deelnemende gemeente, zijn verplicht om mee te doen met het experiment.
De vier fasen van het experiment

De wet treedt op 1 juli 2020 in werking waarmee de voorbereidingsfase van start gaat. Deze fase duurt minimaal één jaar en tijdens deze fase kunnen coffeeshophouders met de aangewezen telers overleggen. Ook hebben de gemeenten de gelegenheid om regels aan te passen zodat ze overeenkomen met het experiment. Verder worden er in deze periode telers aangewezen zodat zij kunnen starten met de productie van de cannabis.

Na de voorbereidingsfase komt de overgangsfase die maximaal zes weken duurt. Hier krijgen coffeeshops de tijd om hun aanbod te vervangen voor de wietproef. Deze fase zal starten wanneer de ministers vaststellen dat de kwaliteit en diversiteit van de door de telers gekweekte cannabis voldoende is én wordt voldaan aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen.

Tijdens de experimenteerfase gaat het experiment volledig van start. Deze fase duurt minimaal vier en uiterlijk vijf en een half jaar. Onafhankelijke onderzoekers gaan de ontwikkelingen volgen van het experiment door middel van metingen. Er komt een begeleiding- en evaluatiecommissie om onderzoekers van het wietexperiment te begeleiden. In deze periode zal ook de evaluatie plaats vinden.

De laatste fase is de afbouwfase die uiterlijk zes maanden zal duren. De afbouwfase is bedoeld als overgang tussen het einde van het experiment en het opnieuw van toepassing worden van de Opiumwet en het gedoogbeleid. Deze fase geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om op een redelijke wijze terug te keren naar de oude situatie.

Of dit experiment het huidige gedoogbeleid overtreft is nog maar de vraag. Toch is het een geruststelling dat er eindelijk stappen worden gezet om cannabis te legaliseren hier in Nederland.

 

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
https://thegrasscompany.nl/wp-content/uploads/2020/11/pexels-mali-maeder-802195.jpg